ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK
       
       
P.č. Dátum Čas Meno a priezvisko
1. 16.07.2017 10.00 hod Vilma Banášová
Lukáš Kopáčik
Alena Debrecká
 
2. 22.07.2017 18.30 hod Helena Kollárová
Miroslav Vrabec
Lenka Hitková
 
3. 23.07.2017 10.00 hod Zlatica Belková
Rastislava Banášová
Jaroslav Bilčík
 
4. 29.07.2017 18.30 hod Terézia Kopáčiková
Edita Klementová
Oľga Kavická
 
5. 30.07.2017 10.00 hod Peter Debrecký
Agnesa Hrubiková
Martina Bilčíková
 
6. 05.08.2017 18.30 hod Emília Štefunková
Vilma Banášová
Anna Grosmanová
 
7. 06.08.2017 10.00 hod Emília Hitková
Monika Hornáček Banášová
Alžbeta Kopáčiková
 
8. 12.08.2017 18.30 hod Magdaléna Bilčíková
Andrej Hitka
Terézia Mišovičová
 
9. 13.08.2017 10.00 hod Eva Kopáčiková
Marianna Horníková
Helena Horváthová
 
Lektori čítajúci lekcie prídu do sakristie 15 minút pred začatím sv. omše. V prípade
neprítomnosti na sv. omši oznámia túto skutočnosť kostolníčke, alebo si nájdu náhradu.