ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK
       
       
P.č. Dátum Čas Meno a priezvisko
1. 19.03.2017 10.30 hod Helena Horváthová
Lukáš Kopáčik
Miroslav Vrabec
 
2. 25.03.2017 18.00 hod Alena Debrecká
Edita Klementová
Martina Bilčíková
 
3. 26.03.2017 10.30 hod Lenka Hitková
Rastislava Banášová
Peter Debrecký
 
4. 01.04.2017 18.30 hod Oľga Kavická
Jaroslav Bilčík
Zlatica Belková
 
5. 02.04.2017 10.30 hod Helena Kollárová
Terézia Kopáčiková
Agnesa Hrubiková
 
6. 08.04.2017 18.30 hod Anna Grosmanová
Emília Štefunková
Vilma Banášová
 
7. 09.04.2017 10.30 hod Alžbeta Kopáčiková
Emília Hitková
Monika Hornáček Banášová
 
8. 13.04.2017
Zelený štvrtok
18.30 hod Terézia Mišovičová
Magdaléna Bilčíková
Andrej Hitka
 
9. 14.4.2017
Veľký piatok
  Marianna Horníková
Eva Kopáčiková
 
 
Lektori čítajúci lekcie prídu do sakristie 15 minút pred začatím sv. omše. V prípade
neprítomnosti na sv. omši oznámia túto skutočnosť kostolníčke, alebo si nájdu náhradu.