ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK
       
       
P.č. Dátum Čas Meno a priezvisko
1. 12.02.2017 10.30 hod Martina Bilčíková
Alena Debrecká
Edita Klementová
 
2. 18.02.2017 18.00 hod Miroslav Vrabec
Helena Horváthová
Jaroslav Bilčík
 
3. 19.02.2017 10.30 hod Zlatica Belková
Oľga Kavická
Lukáš Kopáčik
 
4. 25.02.2017 18.00 hod Peter Debrecký
Lenka Hitková
Rastislava Banášová
 
5. 26.02.2017 10.30 hod Vilma Banášová
Anna Grosmanová
Terézia Kopáčiková
 
6. 04.03.2017 18.00 hod Jaroslav Bilčík
Oľga Kavická
Helena Kollárová
 
7. 05.03.2017 10.30 hod Andrej Hitka
Terézia Mišovičová
Magdaléna Bilčíková
 
8. 11.03.2017 18.00 hod Monika Hornáček Banášová
Alžbeta Kopáčiková
Emília Hitková
 
9. 12.03.2017 10.30 hod Eva Kopáčiková
Marianna Horníková
Agnesa Hrubiková
 
10. 18.03.2017 18.00 hod Emília Štefunková
Martina Bilčíková
Zlatica Belková
 
Lektori čítajúci lekcie prídu do sakristie 15 minút pred začatím sv. omše. V prípade
neprítomnosti na sv. omši oznámia túto skutočnosť kostolníčke, alebo si nájdu náhradu.