ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

       
ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK
       
       
P.č. Dátum Čas Meno a priezvisko
1. 08.01.2017 10.30 hod Edita Klementová
Martina Bilčíková
Alena Debrecká
 
2. 14.01.2017 18.00 hod Jaroslav Bilčík
Zlatica Belková
Oľga Kavická
 
3. 15.01.2017 10.30 hod Lukáš Kopáčik
Miroslav Vrabec
Helena Horváthová
 
4. 21.01.2017 18.00 hod Terézia Kopáčiková
Vilma Banášová
Anna Grosmanová
 
5. 22.01.2017 10.30 hod Rastislava Banášová
Peter Debrecký
Lenka Hitková
 
6. 28.01.2017 18.00 hod Helena Kollárová
Jaroslav Bilčík
Terézia Mišovičová
 
7. 29.01.2017 10.30 hod Zlatica Belková
Oľga Kavická
Martina Bilčíková
 
8. 04.02.2017 18.00 hod Agnesa Hrubiková
Eva Kopáčiková
Marianna Horníková
 
9. 05.02.2017 10.30 hod Emília Hitková
Monika Hornáček Banášová
Alžbeta Kopáčiková
 
10. 11.02.2017 18.00 hod Magdaléna Bilčíková
Andrej Hitka
Emília Štefunková
 
Lektori čítajúci lekcie prídu do sakristie 15 minút pred začatím sv. omše. V prípade
neprítomnosti na sv. omši oznámia túto skutočnosť kostolníčke, alebo si nájdu náhradu.